Kirjoitettu 22.2.2024

Ilmoittaudu mukaan ehdolle vaaleihin!

Oletko miettinyt lähtemistä mukaan politiikkaan?
Nyt on siihen oikea hetki.
Ilmoittaudu mukaan ehdolle vaaleihin!

KUNTAVAALIT

Kuntavaalit ovat keväällä 2025 ja ehdokashaku on käynnistynyt. Ennakkoäänestys kotimaassa 2.-8.4.2025 ja varsinainen vaalipäivä 13.4.2025. Ehdokashakemusten viimeinen ehdoton jättöpäivä on 4.3.2025, mutta Espoon Perussuomalaiset pyrkii jättämään täyden listan hyviä ehdokkaita jo hyvissä ajoin. Ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat nimitettäneen jo keväällä 2024.

Jos Espoon asiat ovat lähellä sydäntäsi, niin ilmoittaudu mukaan ehdokkaaksi Perusasioita.fi -sivustolta löytyvällä lomakkeella!

ALUEVAALIT

Samaan aikaan kuntavaalien kanssa järjestetään aluevaalit ja espoolaiset voivat asettua ehdolle Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoon.

Jos sosiaali-, terveys- ja pelastusalan asiat ovat lähellä sydäntäsi, niin ilmoittaudu mukaan ehdokkaaksi Perusasioita.fi -sivustolta löytyvällä lomakkeella!

Kirjoitettu 23.1.2024

Teemu Lahtinen valittu Espoon Perussuomalaiset ry:n toiminnanjohtajaksi

Pitkän linjan kaupunginvaltuutettu Teemu Lahtinen on valittu Espoon Perussuomalaiset ry:n toiminnanjohtajaksi. Lahtinen aloittaa toimessaan 1.2.2024.

Kirjoitettu 5.12.2023

Espoon Perussuomalaiset ry hakee osa-aikaista toiminnanjohtajaa

Toiminnanjohtajan tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää kuntalainsäädännön sekä
Espoon kuntapolitiikan syvällistä tuntemista, kokemusta esimies- ja johtamistehtävistä,
talouden ja hallinnon vahvaa osaamista sekä viestintäosaamista. Lisäksi arvostamme
yhdistys- ja järjestötoiminnan tuntemusta ja yhdistyslain osaamista.

Työtehtävät sisältävät yhdistyksen hallinnollisia työtehtäviä kuten budjetointia ja talouden
seurantaa sekä laskujen käsittelyä, rekisterien ylläpitoa, tapahtumajärjestelyitä ja muita
monipuolisia ja laaja-alaisia toimistotöitä. Lisäksi viestintää, kuten kotisivujen päivitystä
(WordPress), lehdistötiedotteiden laatimista, some-viestintää, markkinointia ja
sidosryhmäyhteistyötä. Tehtävään kuuluu hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimiminen.

Arvostamme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. tradenomi) tai muu
soveltuva koulutus. Lisäksi edellytämme hyvää tehtävien organisointi- ja priorisointikykyä,
joustavuutta ja luotettavuutta, erilaisten sähköisten järjestelmien osaamista ja nopeaa
omaksumiskykyä, hyviä vuorovaikutus ja asiakaspalvelutaitoja, viestintätaitoja eri
alustoilla, positiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta sekä kykyä toimia
jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä erilaisten ihmisten kanssa.

Toiminnanjohtajan työaika on 20 tuntia viikossa ja työ sisältää matkustamista pääasiassa
Espoon alueella. Edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta.
Työtehtäviä voi olla myös viikonloppuisin vaalien ja tapahtumien yhteydessä.

Toivomme, että laitat palkkatoiveesi mukaan hakemukseen.

Huomiothan, että saatamme haastatella hakijoita jo hakuaikana.

Työ alkaa heti rekrytointiprosessin jälkeen sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 6.1.2024.

Lisätiedot:

Sami Wacklin, puheenjohtaja (2024)
puh. 0500 848 482
e-mail: sami.wacklin@nullhotmail.com
Mikäli haluat tiedustella lisää, olethan rohkeasti yhteydessä.
Puhelintiedustelut to 21.12.2023 klo 9–11 ja to 28.12.2023 klo 9–11.

Kirjoitettu 1.12.2023

Määräysten vastainen vastaanottokeskus on suljettava

Espoon Perussuomalaisten lehdistötiedote 24.11.2023
julkaisuvapaa heti

 

Määräysten vastainen vastaanottokeskus on suljettava

Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo Miilukorven vastaanottokeskuksen olevan alueen asemakaavan vastaista toimintaa.

Espoon Perussuomalaiset vaativat, että Espoon rakennusvalvonta ryhtyy
viivytyksettä lautakunnan päätöksen edellyttämiin toimiin vastaanottokeskuksen
sulkemiseksi.

Miilukorven alueelle osoitteeseen Ylämyllyntie 7 on ilmestynyt Maahanmuuttoviraston ja
Luona oy:n yhteistyön ja sopimusten tuloksena turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus.
Espoon kaupunki ei ole ollut hankkeesta tietoinen alueen kaavoituksen ja
rakennuslupakäsittelyn aikana. Myöskään alueen asukkaat eivät ole näin ollen voineet
vaikuttaa keskuksen rakentamiseen ja sijoitteluun.

Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 16.11.2023, että
vastanottokeskustoiminta ei ole Ylämyllyntie 7:n asemakaavan AK-merkinnän mukainen
rakennuksen käyttötarkoitus. Esitetyn selvityksen mukaan asuntoja ei ole luovutettu
asukkaiden hallintaan, joten kyse ei ole itsenäisestä asumisesta.

Miilukorven asukkaat ovat pyytäneet Espoon kaupunkia ja Espoon
rakennusvalvontaviranomaista ryhtymään välittömästi maankäyttö- ja rakennuslain
mahdollistamiin toimenpiteisiin, eli velvoittamaan kiinteistöjen omistajan ja
toiminnanharjoittajan, tarvittaessa sakon uhalla, lopettamaan asemakaavan ja
rakennuslupien vastaisen asuinhuoneistojen käytön vastaanottokeskuksena.

Espoon Perussuomalaiset tukevat Miilukorven asukkaita heidän vaatimuksissaan ja
edellyttävät, että Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus ryhtyy
toimenpidepyynnössä vaadittuihin ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen
mukaisiin toimiin viivytyksettä.

 

Lisätietoja:
valtuustoryhmän puheenjohtaja Hannu Järvinen, puh 040 558 0432
Espoon Perussuomalaiset ry:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Wikstedt, puh 050 301
1990

Kirjoitettu 22.11.2023

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote
Espoon Perussuomalaiset
21.11.2023

julkaisuvapaa

Perussuomalaiset mukana Espoon budjettisopimuksessa – Nopean väestönkasvun ja maahanmuuton kustannukset seurantaan

Espoon valtuustoryhmät sopivat tänään vuoden 2024 talousarviosta. Neuvottelutulos on kaikkien valtuustoryhmien hyväksymä.

Talousarvioneuvotteluissa tehtiin kaupunginjohtajan esitykseen lisäyksiä, jotka nostavat kaupungin käyttötalouden kustannuksia noin 12 miljoonalla eurolla.

Valtaosa lisäyksistä kohdistuu kasvun ja oppimisen toimialalle, jossa perusopetukseen, varhaiskasvatukseen ja toisen asteen opetukseen lisättiin määrärahoja yli 11 miljoonaa euroa.

“Koulujen rahoituksen turvaaminen oli meille tärkeää. Espoon on huolehdittava siitä, että kouluilla ja päiväkodeilla on riittävät resurssit kaupunkimme lasten ja nuorten hyvään ja turvalliseen oppimiseen”, sanoo Perusuomalaisten Espoon valtuustoryhmän puheenjohtaja Hannu Järvinen.

Espoon poikkeuksellisen nopeaan väestönkasvuun aletaan myös kiinnittää entistä enemmän huomiota. Talousarvioneuvotteluissa päätettiin Perussuomalaisten aloitteesta, että kaupungissa laaditaan toimintamallit väestönkasvun taloudellisten vaikutusten seurantaan kaikessa kaupungin toiminnassa. Seurannan tarkoituksena on osoittaa muun muassa maahanmuuton kustannukset valtiolle kaupungin edunvalvonnan tueksi. Seurantaa hyödynnetään myös kaupungin tuottamien palvelujen kustannustehokkuuden arvioinnissa ja kaupungin toiminnan kehittämisessä.

“Tämä on merkittävä muutos, jota Perussuomalaiset ovat jo pitkään peräänkuuluttaneet. Kasvu ei ole itseisarvo eikä kaikki kasvu ole samanarvoista. Oleellista on saada Espooseen lisää nettoveronmaksajia, koska vain silloin nykyinen liiaksi maahanmuuttopohjainen väestönlisäys voi muuttua terveeksi hyvinvointia lisääväksi kasvuksi. Maahanmuuton kustannusten osoittaminen seurannan avulla antaa edellytykset kehittää kaupungin toimintaa faktatiedon pohjalta.”, Järvinen toteaa.

Talousarvioneuvotteluissa päätettiin myös Perussuomalaisten aloitteesta selvittää
ampumaurheilukeskuksen toteutusmahdollisuuksia sekä Länsiväylän kehittämistä siten, että Ison Omenan kohdalle kipeästi tarvittavan itään suuntautuvan rampin suunnittelua saataisiin eteenpäin. Elinvoiman tulosalueella päätettiin Perussuomalaisten esityksestä palkata Gräsan Taitojen taloon osa-aikainen puutyöohjaaja.

Espoon Perussuomalaisten puheenjohtaja Mikko Wikstedt arvioi nyt syntyneen budjettisovun olevan Espoon etu. “Budjetissa näkyy Perussuomalaisten yhteistyökykyisen ja vastuullisen politiikan kädenjälki. Lapset, nuoret ja terveelle taloudelliselle pohjalle rakentuva kasvu ovat tärkeitä kaikille espoolaisille. Näillä päätöksillä on hyvä jatkaa eteenpäin”, Wikstedt toteaa.

 

Lisätietoja:
Perussuomalaisten Espoon valtuustoryhmän puheenjohtaja
Hannu Järvinen, puh 040 558 0432

Espoon Perussuomalaiset ry:n hallituksen puheenjohtaja
Mikko Wikstedt, puh 050 301 1990

Kirjoitettu 29.10.2023

Jussi Halla-aho tavattavissa Leppävaaran Suurmarkkinoilla

Presidenttiehdokas Jussi Halla-aho tavattavissa Espoon Leppävaaran Suurmarkkinoilla pyhäinpäivänä, lauantaina 4. marraskuuta klo 10-10:30.

 

Tervetuloa tapaamaan Jussia sekä jututtamaan Espoon perussuomalaisia luottamushenkilöitä!

 

 

Kirjoitettu 16.8.2023

Tulevan syksyn tapahtumia

Kesä alkaa olla kohta lopuillaan ja on aika aloittaa taas telttailukausi. Syksyn ensimmäinen telttatapahtuma on Leppävaaran Suurmarkkinoilla ja Raittikarnevaaleilla lauantaina 2.9.2023.

Tervetuloa tapaamaan sinne yhdistysaktiiveja sekä vaihtamaan kuulumisia.

 

Perusillat jatkuvat ja tarkat ajankohdat löydät yhdistyksen kalenterista.

Jos olet kiinnostunut auttamaan tapahtumien järjestämisessä sekä niiden ideoinnissa, olethan ystävällisesti yhteydessä joko sihteeriin tai tapahtumavastaavaan. Yhteystiedot löydät Hallitus 2023 -sivuston alta.

Kirjoitettu 22.5.2023

Perusillat jäsenistölle

Espoon Perussuomalaiset ry järjestää Perusiltoja jäsenilleen toimistolla nyt kesä- ja elokuussa. Loppuvuoden Perusiltojen tarkat ajankohdat tarkentuvat kesän aikana.

Perusillat pidetään yhdistyksen toimistolla kuukauden ensimmäisenä tiistaina, klo 18-20:30.

Tarkemmat tiedot löydät yhdistyksen kalenterista.

 

Tervetuloa Perusiltoihin!

Kirjoitettu 8.3.2023

Tervetuloa vaalitapahtumiin!

Lämpimästi tervetuloa vaalitapahtumiin, joita löytyy eri puolelta Espoota ennen eduskuntavaaleja.

Linkki tapahtumakalenteriin:Tapahtumat

Paikalla Uudenmaan vaalipiirin perussuomalaisia ehdokkaita sekä muita puolueaktiiveja.

Kirjoitettu 1.2.2023

Eduskuntavaaliehdokkaat esittelyssä

Pääset tutustumaan Uudenmaan alueen perussuomalaisiin eduskuntavaaliehdokkaisiin kyseisen linkin kautta: https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/alue/uusimaa

Ehdokasgalleria täydentyy helmikuun aikana.

 

Kirjoitettu 11.1.2023

Uudenmaan piirin vaalistartti la 21.1.2023

Uudenmaan piirin vaalistartti järjestetään Espoossa Vermon raviradalla lauantaina 21.1. klo 10-14.

Luvassa on koko perheen tapahtuma, jossa tarjolla muun muassa makkaraa, hernekeittoa, ongintaa ja poniajelua, sekä Tero Vaara esiintyy.

 

Tervetuloa sankoin joukoin tapaamaan eduskuntavaaliehdokkaita sekä nauttimaan yhdessäolosta!

Kirjoitettu 20.9.2022

Esittelyssä Espoon PS:n kansanedustajaehdokkaat

Esittelyssä Espoon Perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaat, joista löytyy varmasti sopiva ehdokas jokaiselle uusmaalaiselle äänestäjälle. Voit tutustua ehdokkaisiimme heidän verkkosivuiltaan tai Facebook-sivuiltaan (linkki nimessä) ja myöhemmin puolueen sivuilla julkistettavasta ehdokasgalleriasta.

Olet lämpimästi tervetullut tapaamaan ehdokkaitamme myös Uudenmaan alueen vaalitapahtumiimme!

Kuvassa vasemmalta oikealle:
Arja Juvonen
Mervi Syväranta
Simo Grönroos
Ari Ampuja
Sami Wacklin
Henna Kajava
Jiri Keronen
Joni Raatikainen
Hannu Järvinen
Jaana Valle

Kuva: Jarmo Kanerva

Kirjoitettu 28.3.2022

Tilaa Espoon Perussuomalaisten jäsenkirje!

Tiedotustiimimme laatii jäsenkirjeen säännöllisesti. Siinä kerrotaan ajankohtaiset tapahtumat ja uutiset. Muista hyväksyä tarvittaessa Espoon Perussuomalaiset ry. luotettavaksi lähettäjäksi, mikäli et tilaamisesta huolimatta saa jäsenkirjettä saapuneet-kansioon sähköpostissasi.

Tilaa jäsenkirje tästä

Kirjoitettu 8.12.2021

Perussuomalaisten aluevaaliohjelma

Puolueen aluevaaliohjelma on julkaistu:

Aluevaaliohjelma 2022