Määräysten vastainen vastaanottokeskus on suljettava

Espoon Perussuomalaisten lehdistötiedote 24.11.2023
julkaisuvapaa heti

 

Määräysten vastainen vastaanottokeskus on suljettava

Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo Miilukorven vastaanottokeskuksen olevan alueen asemakaavan vastaista toimintaa.

Espoon Perussuomalaiset vaativat, että Espoon rakennusvalvonta ryhtyy
viivytyksettä lautakunnan päätöksen edellyttämiin toimiin vastaanottokeskuksen
sulkemiseksi.

Miilukorven alueelle osoitteeseen Ylämyllyntie 7 on ilmestynyt Maahanmuuttoviraston ja
Luona oy:n yhteistyön ja sopimusten tuloksena turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus.
Espoon kaupunki ei ole ollut hankkeesta tietoinen alueen kaavoituksen ja
rakennuslupakäsittelyn aikana. Myöskään alueen asukkaat eivät ole näin ollen voineet
vaikuttaa keskuksen rakentamiseen ja sijoitteluun.

Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 16.11.2023, että
vastanottokeskustoiminta ei ole Ylämyllyntie 7:n asemakaavan AK-merkinnän mukainen
rakennuksen käyttötarkoitus. Esitetyn selvityksen mukaan asuntoja ei ole luovutettu
asukkaiden hallintaan, joten kyse ei ole itsenäisestä asumisesta.

Miilukorven asukkaat ovat pyytäneet Espoon kaupunkia ja Espoon
rakennusvalvontaviranomaista ryhtymään välittömästi maankäyttö- ja rakennuslain
mahdollistamiin toimenpiteisiin, eli velvoittamaan kiinteistöjen omistajan ja
toiminnanharjoittajan, tarvittaessa sakon uhalla, lopettamaan asemakaavan ja
rakennuslupien vastaisen asuinhuoneistojen käytön vastaanottokeskuksena.

Espoon Perussuomalaiset tukevat Miilukorven asukkaita heidän vaatimuksissaan ja
edellyttävät, että Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus ryhtyy
toimenpidepyynnössä vaadittuihin ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen
mukaisiin toimiin viivytyksettä.

 

Lisätietoja:
valtuustoryhmän puheenjohtaja Hannu Järvinen, puh 040 558 0432
Espoon Perussuomalaiset ry:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Wikstedt, puh 050 301
1990

Kirjoitettu 1.12.2023

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa