Hannu Järvisen valtuustoaloite Espoon huoltovarmuuden ja kriisinkestävyyden varmistamiseksi

Fortumin Suomenojan CHP-voimalaitos (Combined Heat and Power, sähkön ja lämmön yhteistuotanto) tuottaa noin 25 % Espoon kaukolämpöverkon lämmöntarpeesta. Laitos on
ollut tuotantokäytössä vuodesta 1977.

Voimalaitoksen kokonaisteho on 360 MW sähköä ja 550 MW kaukolämpötehoa, eli yhteensä yli puolikkaan ydinreaktorin verran.

Fortum suunnittelee laitoksen SO1-hiiliyksikön sulkemista vuonna 2025 ja kaukolämmön
tuotannon muuttamista kokonaan sähköpohjaiseksi. Lisäksi Suomenojan laitoksen
kaukolämpötehoa kaavaillaan korvattavaksi Oittaan datakeskuksen lämpöpumpuilla ja
jätevesien hukkalämmön talteenotolla. Myös näistä saatava lämpö tuotetaan sähköllä, eikä
saatava kokonaisteho vastaa läheskään nykyisen voimalaitoskokonaisuuden tehoa.
Muutosten jälkeen Espoon kaukolämmön tuotanto eli espoolaisten kotien lämmitys olisi siis
käytännössä kokonaan jostakin muualta Suomesta saatavan sähkön varassa.

Sähkön saatavuus puolestaan riippuu yhä enemmän tuuliolosuhteista, ja kovilla pakkasilla
tarvittavaa hiili- tai kaasupohjaista säätövoimaa ei ole riittävästi. Tämä havaittiin viimeksi
tammikuussa 2024, kun sähkön hinta nousi jopa yli kahteen euroon kilowattitunnilta. Sähkön
riittävyys koko Suomessa oli vaakalaudalla.

Näissä olosuhteissa toimivan säätövoiman alasajo on edesvastuutonta toimintaa.
Espoon huoltovarmuuden ja kriisinkestävyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että
kaupungin kaukolämpöverkkoon kyetään tarvittaessa tuottamaan vähintään Suomenojan
voimalan nykyisen 550 megawatin kapasiteetin verran lämpötehoa ilman sähköä. Myös 360
megawatin sähköntuotantokapasiteetti on tärkeä osa koko Suomen säätövoimaa.

Tämän vuoksi me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme, että Espoon kaupunki ryhtyy
kaupungin huoltovarmuuden ja kriisinkestävyyden varmistamiseksi välittömästi selvittämään
ja edistämään yhteistyössä valtion ja sen enemmistöomistaman Fortumin kanssa
kaukolämmön nykyisen sähköriippumattoman tuotantokapasiteetin sekä
sähköntuotantokapasiteetin säilyttämistä Suomenojan CHP-laitoksessa myös vuoden 2025
jälkeen.

Espoossa 29.1.2024

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa