Ari Ampujan valtuustoaloite eri liikennemuotojen hyötyjen huomioimisesta

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että eri liikennemuotojen vertailussa Espoossa ja välillisesti myös MAL-sopimusta tulkittaessa pääkaupunkiseudun kuntien kesken tulisi arvioida liikenteen suoritetta haittavaikutusten lisäksi myös eri liikennemuotojen tuottaman hyödyn näkökulmasta.

Espoon liikenteen ja liikkumisen periaatteissa todetaan muun muassa, että ”Espoon liikennesuunnittelun tavoitteena on tukea erityisesti kulkumuotoja, joiden haittavaikutukset ovat ajoneuvoliikennettä pienemmät. Autot vaativat enemmän tilaa kaduilta, teiltä ja pysäköintipaikoilta kuin jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne. Autoliikenne aiheuttaa enemmän melua, päästöjä ja liikenneonnettomuuksia.”

Me allekirjoittaneet tiedostamme, että autoliikenne on olemassa sen tuottaman hyödyn vuoksi. Yksityisauto tuo nopeammin perille kuin joukkoliikenne sekä mukautuu kaikkiin reitteihin ja aikatauluihin toisin kuin joukkoliikenne. Yksityisauto on niin ikään ylivoimainen hieman raskaampien tavaroiden kuljettamisessa joukkoliikenteeseen, polkupyörään tai kävelyyn verrattuna.

Mittarina hyödyn arvioimisessa voisi olla henkilöliikennekilometri/tunti. Eri reiteillä yksityisauton, joukkoliikenteen, polkupyörän ym. välisen suorituskyvyn suhdeluku on tällöin erilainen. Kilometrin mittaiselle kaupassa käynnille vähän tavaraa ostettaessa kesällä polkupyörä on terveelle ja hyväkuntoiselle ihmiselle suhteessa melkein yhtä hyvä kuin yksityisauto. Sen sijaan 5 km ajoreitti lasten hakuun päiväkodista talvella sujuu autolla kätevämmin.

Jokainen meistä arvioi omaa ajankäyttöä ja liikkumistarpeita omista lähtökohdistaan. Tämän vuoksi eri liikennemuotojen hyötyjä on arvioitava käyttäjän näkökulmasta.

Espoossa 26.1.2024

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa