Valtuustoaloite suojateiden turvallisuuden parantamiseksi kääntyvän liikenteen risteyksissä

Liikenneturvan mukaan viime vuonna suojatieonnettomuuksissa menehtyi Suomessa 9 ja loukkaantui 256 ihmistä. Lisäksi kaksi viidestä jalankulkijasta kertoo joutuneensa suojatiellä vähintään vaaratilanteeseen, jos ei onnettomuuteen. Useampi kuin joka kymmenes (13 %) kuljettajista kertoi, että joutuu usein jarruttamaan äkillisesti, jotta ei ajaisi jalankulkijan päälle. Suomen ja Espoon teillä ajaa myös yhä enemmän vanhoja ihmisiä, joiden tarkkaavaisuus ja reaktionopeus ovat heikentyneet. Lasten liikenneturvallisuuden parantaminen vähentää vanhempien huolta lastensa liikkumisesta liikenteessä.

Risteykset, joissa palaa samanaikaisesti vihreä valo suoraan suuntautuvalle kevyelle liikenteelle ja kääntyvälle moottoriliikenteelle ovat tunnetusti erityisiä vaaran paikkoja etenkin lapsille ja toisaalta ikääntyneille. Espoon Lähderannassa menehtyi 9-vuotias tyttö rekan törmätessä häneen tällaisessa onnettomuudessa toukokuussa. Oikealle kääntyvää liikennettä ohjaavan valon muuttamista nuolivaloksi tarjotaan usein ratkaisuksi ongelmaan. Vasta-argumenttina tälle on mahdollinen lisääntynyt punaisia päin käveleminen, kun nuolivalon aikana jalankulkijan valo jäisi pidemmäksi ajaksi punaiselle. Lasten punaisia päin kävelemistä tämä tuskin kuitenkaan lisäisi ja heitä meidän on erityisesti suojeltava liikenteessä, koska heidän tarkkaavaisuutensa on vaihtelevaa.

 

Erityisesti lasten ja ikääntyneiden liikenneturvallisuutta tulee parantaa nykyisestä sekä nykyisillä alueilla, joilla liikkuu paljon lapsia ja nuoria että uusia asuinalueita suunniteltaessa. Tämä voitaisiin toteuttaa laatimalla riskiluokitus suojatiealueista. Korjaavat toimet tulisi aloittaa paikoista, joissa on jo ehtinyt tapahtua onnettomuuksia. Esimerkiksi em. Lähderannan onnettomuuspaikan turvallisuutta ei ole lisätty, vaan asiaa tutkitaan maakunnallisella tasolla ja mahdollista ohjeistusta odotellaan.

Edellä mainitun kaltaisissa risteyksissä turvallisuutta voidaan parantaa ainakin seuraavilla keinoilla:

– Ohjataan suojatielle kääntyvää moottoriliikennettä nuolivaloilla.

– Sijoitetaan suojatiet em. riskialueilla asemakaavoituksessa hieman tavallista etäämmälle risteyskohdasta. Pyöräilijä saattaa kokea tämän epämukavana, mutta pienellä mutkalla ei ole matka-ajan kannalta merkitystä.

– Rakennetaan ko. risteysalueiden käännöskohtiin ajohidasteet.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Espoo ryhtyy parantamaan liikenneturvallisuutta suojateillä, joiden ympäristössä liikkuu paljon lapsia ja nuoria risteysalueilla, joilla suojateille kääntyy moottoriajoneuvoliikennettä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantaminen aloitetaan paikoista, joissa on jo tapahtunut onnettomuuksia.

Lisätietoa:

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa